پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://sagh.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://sagh.lums.ac.ir/images/logo.gif http://sagh.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir هشتمين بازديد اعضا تيم ارزياب كارگروه سلامت و امنيت غذايي لرستانhttp://sagh.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=40199&ctp_id=11&id=9542&sisOp=view2016-08-27 15:06:04اولين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي لرستانhttp://sagh.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=34739&ctp_id=11&id=8799&sisOp=view2016-04-16 15:18:18